• ananphop.com
  • ananphop.com
  • ananphop.com
ananphop.com

หจก.อนันต์ภพ (Ananphop Limited Partnership)

"เร็ว ดี ชอบ"

ห้างหุ้นส่วนอนันต์ภพ มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี โดยเราเป็นผู้รับเหมาสร้างอาคาร สร้างบ้าน รับปรับปรุงอาคาร ซ่อมแซมอาคาร รับออกแบบอาคาร หรือหาผู้รับเหมาต่อเติม รับเหมาตกแต่ง

โทรศัพท์ 081-555-8514 , 02-987-3060    อีเมล์ ananphop(@)gmail.com

บทความที่น่าสนใจ

รั้วบ้านปลอดมลพิษ แบบบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน

รั้ว นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอาณาเขตของตัวบ้านแล้ว ยังสามารถแสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้อาศัยได้ด้วย และรั้วยังมีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นคือ คอยปกป้องม...

มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่พักอาศัย

ในการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาคารที่พักอาศัยและสถานทำการนั้น นอกจากจะใช้หลักวิชาการในการออกแบบ ดูแล และควบคุมแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการ...

วิธีการเลือกแบบบ้าน อย่างไรให้น่าอยู่

เมื่อเราเลือกที่ดิน ที่จะปลูกสร้างบ้านได้แล้ว และ กำลังมองหาแบบบ้าน ขนาดพอเหมาะกับเงินที่เราสะสมไว้ เพื่อไม่ให้งบบานปลาย ดั่งคำโบราณกล่าวไว้ว่า “ปลูกเ...

บล็อคประสาน คือ วัสดุก่อรับน้ำหนัก รับสร้างบ้านคุณภาพ

บล็อคประสาน คือ วัสดุก่อรับน้ำหนัก ที่ได้รับการพัฒนาให้มีรูและเดือยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการก่อ การก่อบล็อคประสานสามารถก่อได้ครั้งประมาณ 5 แถว จากนั้นจ...

บริษัทรับสร้างบ้าน แนะวิธี ต่อเติมบ้าน / อาคาร อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ทุก สิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา เช่นเดียวกับบ้านที่เราสร้างบ้านมาใหม่ หรืออยู่อาศัยมาพักหนึ่งแล้ว เรามักต้องการต่อ...

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจากการออกแบบจนถึงการยื่นกู้และการเริ่มก่อสร้างบ้านโดยทั่วไป...

http://smilehost.asia